Skoleforberedende kurs syn | www.statped.no

Skoleforberedende kurs syn

Kurset er for barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet og deres foreldre/foresatte, pedagogisk-psykologisk tjeneste og kommende lærere.

Sentrale temaer er

  • punktskrift og å lese med optiske hjelpemidler
  • ADL (aktiviteter i dagliglivet)
  • fysisk aktivitet
  • mobilitetsopplæring
  • tilrettelegging som fremmer inkludering og læringsutbytte (herunder universell utforming)
  • grunnleggende ferdigheter og arbeid med kompetansemål
  • bruke tilrettelagte læringsressurser og hjelpemidler
  • erfaringsutveksling

Mål

Kurset skal forberede skolestart slik at kommunen legger til rette for et inkluderende læringsmiljø og et godt læringsutbytte.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten. 

Gjennomføring

Kurslengden varierer. Kurset gis ved et av Statpeds kontorsteder eller andre steder med egnede kurslokaler. 

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!