Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) | www.statped.no

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

Statped har et nært samarbeid med helsesektoren og er en del av en Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Denne tjenesten gir tilbud innen utredning, habilitering og rehabilitering til personer med døvblindhet i hele landet. 

Kompetansetjenesten for døvblinde samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud. Det er Statped, fagavdeling kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet, som bidrar inn i denne tjenesten.

Regionale sentre i NKDB

Landsdekkende sentre i NKDB

Kompetansetjenesten ledes av Koordineringsenheten ved Universitetssykehuset Nord – Norge HF.

Som en del av NKDB har Statped som oppgave å foreta funksjonelle utredninger i samarbeid med andre faginstanser. Dette omfatter syn, hørsel, taktil sans, kognisjon, mobilitet, sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Behov for tekniske hjelpemidler blir også utredet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!