Tjenester innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

ASK har utredning, rådgivning og veiledning og undervisningstilbud.