Tjenester innen kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Fagområdet har strakstilbud, utredning, rådgivning og veiledning, kurs, opplæringstilbud og forelesningstilbud.