Tjenester innen sammensatte lærevansker

Statped tilbyr utredning, rådgivning, veiledning og kurs om sammensatte lærevansker.