Tjenester innen syn

Statped tilbyr utredning, rådgivning, veiledning og kurs. Vi har også et strakstilbud ved nyoppdagede, alvorlige synsvansker.