Tjenester rettet mot foreldre | www.statped.no

Tjenester rettet mot foreldre

Foreldre kan melde seg på aktuelle foreldresamlinger og lavterskeltilbud. Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan søke Statped om kurs. 

«Se mitt språk» – et enestående foreldre-tilbud

Døve og hørselshemmede barn i Norge har en lovfestet rett til tegnspråklig opplæring. For at hørende foreldrene skal få mulighet til å lære tegnspråk, ble opplæringstilbudet «Se mitt språk» etablert for 20 år siden – og det er fortsatt enestestående i verdenssammenheng.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!