Utredning

Utredning av brukere skal i utgangspunktet foretas av kommunen, i noen tilfeller av spesialisthelsetjenesten. Dersom kommunen mangler kompetanse, kan den søke Statped om bistand til å gjennomføre utredningen.

ASK

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Statped kan bidra til å kartlegge og utvikle tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Kartlegging og tiltak om ASK