Til hovedinnhold

Kartlegging og tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

For personer som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, er det en nær sammenheng mellom kartlegging og tiltak. Statped bidrar på ulike måter til å kartlegge og utvikle tiltak.

Kartlegging må tilpasses kompetansen som finnes lokalt og hva som er gjort før pedagogisk-psykologisk tjeneste kan sende søknad til Statped om oppfølging.

Mål med ASK-kartlegging

  • Å synliggjøre de funksjonelle kommunikasjonsbehovene til persone med lite eller ingen tale
  • Å øke eller opprettholde elevens muligheter for deltakelse
  • Å overvåke endringer hos han eller henne
  • Å måle og evaluere effekter av igangsatte tiltak

ASK-kartlegging omfatter

  • Vurdere kommunikasjonsform
  • Kompleksitet på ASK-løsningene
  • Hvordan betjene eventuelle kommunikasjonsmidler
  • Hvordan hjelpe miljøet rundt personen med behov for ASK slik at hun/han raskest mulig kommer i gang med å bruke sin ASK-løsning