Utredning som tjeneste i Statped | www.statped.no

Utredning som tjeneste i Statped

Utredning omfatter observasjon og kartlegging av brukeres individuelle forutsetninger og betingelser om opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målet med utredningen er å legge et grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for å sikre at bruker får en tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.

Statped benytter standardiserte tester og utredningsverktøy for å gjennomføre kartlegging og utredning. Etter utredningen utarbeider vi en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen ved pedagogisk-psykologisk tjeneste med kopi til foreldrene og skole/barnehage.

Kommunen kan søke om videre rådgivning eller andre tjenester fra Statped.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!