Utredning etter ervervet hjerneskade | www.statped.no

Utredning etter ervervet hjerneskade

Spesialisthelsetjenesten eller kommunen utreder en ervervet hjerneskade. Statped bistår med å tolke resultatene og foreslå opplæringstiltak. 

En utredning i Statped går ut på å kartlegge brukerens individuelle forutsetninger og betingelser. Vi ser på opplæring, læringsmiljø og deltakelse.

Målet er å legge grunnlaget for pedagogiske tiltak og tilrettelegge for tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.

Målgruppe

Barn, unge og voksne med en ervervet hjerneskade.  

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner søker Statped om tjenesten.

Forarbeid før søknad

Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. Her finner du en oversikt over hvilke vedlegg Statped krever.

Gjennomføring

Statped kartlegger og observerer etter standardiserte tester. Kartlegging av læringsmiljøet er inkludert.

Vi utreder på ulike måter:

  • I samarbeid med spesialisthelsetjenesten, eksempelvis ved barn med hjernetumor. I disse tilfellene får Statped tilsendt rapport som vi tolker i et pedagogisk perspektiv.
  • Et samarbeid mellom PPT, spesialisthelsetjenesten og Statped.
  • et samarbeid mellom PPT og Statped.

I noen saker gjennomfører PPT, barnehage eller skole testene og ber Statped bidra med å tolke resultatene. Da har Statped gjerne en veiledende rolle når det utvikles videre tiltak for brukeren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!