Til hovedinnhold

Utredning av hørselsfunksjon

Kommunene utreder personer med nedsatt hørsel. Statped kan imidlertid bistå dersom kommunene mangler kompetanse for å kunne gjennomføre utredningen.

En utredning av hørselsfunksjon omfatter både observasjon og kartlegging. Kartleggingen ser på brukerens individuelle forutsetninger og betingelser for opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målgruppe

Barn/unge/voksne, PPT og barnehager/skoler som har behov for utredning.

Mål

Bistå kommunene i å utrede personer med nedsatt hørsel.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Hørselen skal være testet på forhånd.

Spør oss

Gjennomføring

Utredningen gjennomføres på avtalt sted, fortrinnsvis der det er hensiktsmessig for brukeren. PPT involveres alltid i utredningen. Pedagogisk personale i barnehage og skole og foreldre deltar i utredningsprosessen.

Utredninger av barn har ofte et spesielt fokus på barnets kommunikative og språklige utvikling i tillegg til kognitiv, sosial og emosjonell fungering. Dette krever en kombinasjon av hørselsfaglig og språkfaglig kompetanse som man ikke kan forvente at alle kommuner har. Etter utredningen utarbeider Statped en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen (PPT) med kopi til foreldre og skole/barnehage.

Videre oppfølging

Kommunen kan søke om videre rådgivning eller andre tjenester fra Statped.