Utredning av matematikkvansker | www.statped.no

Utredning av matematikkvansker

Statped kan bistå PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner med supplerende spesialpedagogisk kartlegging av matematikkvansker som er komplekse og/eller kombinert med andre lærevansker.

For å forstå og tilrettelegge for elever med matematikkvansker, er det nødvendig å kartlegge elevens læringsmiljø, matematikkforståelse og matematikkferdigheter. I tillegg er det viktig å vurdere kognitive funksjoner.

Statped kan støtte PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å kartlegge elever med matematikkvansker som del av et komplekst vanskebilde, der hensikten er å vurdere pedagogisk tilrettelegging. Statped kan ikke ta oppdrag om å utrede og diagnostisere spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli. 

Statped kan bistå PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner med konsultasjoner for å drøfte utredning av matematikkvansker ved behov. Dette gjelder også spesifikke matematikkvansker. Dersom kommunen eller fylkeskommunen ønsker støtte i større kompetanseutviklingsprosjekter, er det aktuelt å avtale et dialog- og avklaringsmøte for nærmere konkretisering av eventuelle tjenester og omfang.

Kontakt Statped:

Søk om tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Før søknad til Statped skal kommunen eller fylkeskommunen ha kartlagt eleven og læringsmiljøet, beskrevet resultatene samt prøvd ut og evaluert relevante tiltak.

Gjennomføring

Etter nærmere avtale med PPT.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!