Utredning av sammensatte lærevansker

Statped bistår i utredning av sammensatte lærevansker. En diagnose kvalifiserer i seg selv ikke til bistand, men graden av funksjonsnedsettelse, kompleksitet ved vanskebilde og utilfredsstillende respons på spesialpedagogiske tiltak.