Utredning av matematikkvansker

Statped kan bistå PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner med supplerende utredning av matematikkvansker, hovedsaklig når de er komplekse og er kombinert med andre lærevansker. 

 

Statped kan støtte PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner i å utrede komplekse matematikkvansker og anbefale pedagogiske tiltak. 

Det er nødvendig både å utrede kognitive funksjoner og kartlegge matematikkforståelse og matematikkferdigheter.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Før søknad til Statped må kommunen eller fylkeskommunen ha gjennomført pedagogiske kartlegginger og evaluert iverksatte tiltak.

Gjennomføring

Etter nærmere avtale med PPT. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!