Utredning av språk og tale | www.statped.no

Utredning av språk og tale

Kommunen skal selv utrede brukere med språk- og talevansker. Statped kan bistå med kartlegging ved behov.

Utredning omfatter observasjon og kartlegging av brukerens individuelle forutsetninger og betingelser knyttet til opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Statped trenger relevante dokumentasjon for å vurdere søknaden. Se liste over hvilke vedlegg vi krever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!