Utredning av kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Statped inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og har en avtale med Helse Nord om tjenester til døvblinde i alle aldre.