Tourettes og overganger | www.statped.no

Tourettes og overganger

Elever med Tourettes syndrom blir sårbare fordi de strever med å forholde seg til endringer. Det er derfor viktig å kjenne elevenes behov og tilrettelegge godt i overgangen fra en ting til en annen. 

Elever med Tourettes syndrom, særlig de med tilleggsvansker, kan være sårbare for alle former for overganger. Grunnen til det er at elever med Tourettes syndrom ofte har tilleggsvansker som gjør at de strever med å forholde seg til endringer. Disse elevene liker som regel ikke overraskelser, avlysninger eller forskyvning av planer.

Ønsker forutsigbarhet

- Jeg vil bare at det skal være en helt vanlig dag.

Elev med Tourettes syndrom. 

Ulike typer av overganger

Det finnes store overganger, som overgangen fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole, deretter til videregående skole, og fra skole til jobb. Andre overganger er mindre, det kan være fra ett klassetrinn til et annet, skifte av lærer, overgang fra en læringsaktivitet til en annen, eller fra en arbeidsøkt til en liten pause. En annen er overgangen mellom hjem og skole eller fra lystbetont aktivitet til pålagt aktivitet. Uansett hvor stor eller liten overgangen er, representerer disse situasjonene en endring som kan være ubehagelig å håndtere.

Kjenn eleven for å vite hva som fungerer best

En elev med Tourettes syndrom vil kunne håndtere overganger bedre hvis de blir forberedt på det i forkant. Ofte trenger de mer tid enn andre på å forberede seg på de store overgangene. Å introdusere en overgang tidlig og gradvis, vil kunne gjøre det lettere. For eksempel vil det være lurt å besøke ungdomsskolen og hilse på noen av lærerne på våren, og ikke vente til august. Lærere bør tenke at det ikke er lurt å vente med å introdusere endringer for en elev med Tourettes syndrom. Så fort en lærer vet om noe som vil endre skolehverdagen, bør eleven med Tourettes syndrom få vite om det. Samtidig vet vi at det er individuelle forskjeller, og at det for noen fungerer bedre å vente med introduksjon av endringer til det aller siste. Her kan det være lurt å alliere seg med foreldre, som kjenner sitt barn best, og som kan gi gode råd.

 

Elever med Tourettes syndrom kan også ha ADHD som en sameksisterende vanske. En elev med Tourettes syndrom og ADHD kan ha store vansker knyttet til tidsoppfatning. En beskjed fra lærer: "Om ti minutter skal vi pakke sammen,” kan være frustrerende, fordi eleven ikke har noen som helst oppfatning av hva ti minutter føles som. En visuell dagstavle der et lys teller ned til neste aktivitet, kan være hjelpsomt for disse elevene. Generelt vil en elev med Tourettes syndrom ha nytte av en godt strukturert og forutsigbar skoledag.

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

På denne temasiden kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy, blant annet:

  • Forberedelse med kart, bilde og video
  • Planer og kalender
  • Oppskrifter
  • Organisering og lagring av skolearbeid
  • Tid og påminnelser

 

Gå til temasiden

Eksempler på hjelpemidler elever med Tourettes kan søke om via NAV hjelpemiddelsentral

Informasjon om hvordan du søker på hjelpemidler via nav.no

Smartklokke er et nyttig redskap for å gi struktur, oversikt og forutsigbarhet

Smarttelefoner har innebygde apper og funksjoner som kan bidra til å gi oversikt, og dermed lette overganger. På denne måten kan smarttelefonen fungere som et hjelpemiddel om skolen tillater dette.

Visuelle timere gir et visuelt estimat av hvor lang tid det er igjen før en aktivitet eller oppgave skal avsluttes og overgangen skal finnet sted.

Små tidsstaver er et annet hjelpemiddel som kan lette overganger. Disse finnes i ulike tidsintervaller. Eleven kan gjøre en avtale med lærer om hvor lenge han/hun skal jobbe med en aktivitet. Timeren settes på, og eleven kan følge med på lyset hvor lenge som gjenstår. På denne måten blir aktiviteten rammet inn tidsmessig ved hjelp av en visuell timer, og det er lettere å holde ut og å avslutte til avtalt tid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!