Tourettes og tidlig innsats | www.statped.no

Tourettes og tidlig innsats

Tourettes syndrom (TS) kjennetegnes ved tics, som kan se ut som naturlige bevegelser eller uvaner. Ved tidlig avklaring av diagnosen vil man både kunne lage riktige tiltak for læring og forebygge følgevansker. 

Tics er ikke alltid lett å forstå av de som er nær barnet. Tourettes Syndrom (TS) kan ta lang tid å diagnostisere. Tics kan komme og gå, de kan forandre seg og erstattes av andre tics.

Alvorlighetsgraden av TS varierer betydelig, og omlag 90 prosent av de med diagnosen TS har en eller flere tilleggsvansker. Ofte kan tics og vanskene forbundet med TS være usynlig for omgivelsene, og dette er med på å skape mindre rom for læring. Sett i lys av dette er det viktig å kunne identifisere hva som hindrer utvikling og mestring, slik at arbeidet med tilrettelegging kan begynne.

Illustrasjon: Barn med ulike uttrykk og bevegelser. Ill: Colourbox.
Barn med tics: Tics kan se ut som naturlige bevegelser eller uvaner og er ikke alltid lett å forstå. Illustrasjon: Colorbox

Tidlig identifisering og tiltak er viktig av to grunner 

  • Jo tidligere diagnose blir avklart og tiltak blir satt inn, jo større er sannsynligheten for å styrke barnets muligheter for læring og utvikling.
  • Riktige tiltak hindrer utviklingen av følgevansker.

Anbefalte tiltak ved tidlig innsats

Sørg for at laget rundt barnet får god informasjon om TS. Med kunnskap om hva TS er, får man forståelse for vanskene, det gir muligheter for god tilrettelegging. At eleven selv får god kunnskap om egen tilstand, skaper trygghet og øker læringsutbyttet.

Kartlegg bredt. TS kan for noen være en enkel og ukomplisert forstyrrelse, men de fleste har tilleggsvansker. De mest vanlige tilleggsvanskene er ADHD, tvang/OCD, angst og lærevansker. Tilleggsvanskene kan i mange sammenhenger skape større utfordringer enn Tourettes syndrom i seg selv. Tidlig innsats bør derfor også omhandle å kartlegge og sette inn tiltak for tilleggsvanskene.

Opprett tett samarbeid mellom skole og hjem. Elever med Tourettes syndrom er i faresonen for både sosiale og skolefaglige utfordringer. Det er viktig å etablere et godt samarbeid med hjemmet for å møte utfordringene sammen. Lytt til foreldrene, de har ofte gjort seg gode erfaringer som blir en styrke i arbeidet med tilretteleggingen i skolehverdagen.

Gjennomfør jevnlige elevsamtaler. Tics og vanskene eleven har kan være usynlig for omgivelsene. I tillegg er det vanlig at vanskene varierer i perioder. For å kunne forstå og tilrettelegge for elevens vansker er det anbefalt å ha jevnlige samtaler. Formålet med samtalen er å innhente informasjon til hjelp i lærerens tilrettelegging, men også bygge en relasjon med trygghet.

Gi informasjon til medelever og deres foreldre. Når eleven har en diagnose, har vi positive erfaringer med å informere medelever og andre på skolen om vanskene. Informasjon er med på å hindre mange misforståelser og kan føre til at eleven blir møtt med større forståelse. 

Les om Tourettes i barnehagen på våre nettsider.

Informativt fra NRK 

I NRKS serie: "Sånn er jeg," treffer vi Magnus som er sju år og har Tourettes syndrom.  

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!