Tourettes syndrom og tics

En diagnose Tourettes syndrom settes på bakgrunn av observerbare tics. Det må være observert både motoriske tics og vokale tics.

Hva er tics?

Tics er ufrivillige muskelbevegelser (motoriske tics) eller ufrivillige lyder (vokale tics).  De kan være

 • enkle, det vil si en bevegelse
 • mer komplekse og sammensatte, det vil si flere bevegelser, lyder i sammenheng 

En del tics er gjentakelser av egne eller andres ord eller handlinger. De fleste tics er godt synlige, men noen, skjulte tics, kan være vanskelig for andre å observere. Noen kan være mer sosialt krevende tics enn andre.

Tics kan komme og gå i perioder/serier:

 • Noen tics forsvinner, enten i perioder eller for alltid, eller blir avløst av andre tics.
 • Noen perioder kan være fri for tics. I andre perioder kan det være mye tics.
 • Tics må ofte gjøres flere ganger, helt til personen opplever at hun/han har gjort det på rett måte. Dette kalles «just right»-fenomener.

Hva utløser tics?

Hvorfor noen har tics kan ha sin forklaring i økt følsomhet for:

 • indre signaler fra egen kropp
 • ytre signaler fra omgivelsene

Overfølsomheten kan ha sammenheng med en redusert evne til å undertrykke signaler som man ikke har bruk for. Den oppleves som en form for kløe eller et generelt ubehag. Når man har tics, forsvinner ubehaget.

Motoriske tics

Motoriske tics er ufrivillige muskelbevegelser. Vi skiller mellom enkle motoriske tics og komplekse motoriske tics. 

Enkle motoriske tics

Dette er plutselige og raske bevegelser hos en person som ikke gir mening. Eksempler kan være

 • å blunke
 • å bevege øynene
 • å lage grimaser
 • å rynke på nesen
 • å bevege munnen
 • å slå sammen kjevene
 • å lage trutmunn
 • hoderykninger
 • å snu på hodet
 • å riste på skuldrene
 • fingerbevegelser
 • hurtig rykninger i hvilken som helst kroppsdel

Komplekse motoriske tics

Disse er langsommere og varer lengre enn enkle motoriske tics. De blir ofte oppfattet som mer målrettede og meningsbærende enn enkle motoriske tics, men er det ikke. Eksempler kan være

 • ansiktsuttrykk som holdes for en periode
 • ansiktsgrimaser
 • å ta håret vekk fra ansiktet samtidig som man rister på hodet
 • biting, for eksempel på hånden
 • å ta på andre objekter eller seg selv
 • banging
 • å slå ut med armene
 • bevegelser med hendene
 • sirkelbevegelser, bøyebevegelser og vridninger
 • obskøne bevegelser

Vokale tics

Vokale tics er ufrivillige lyder hos personer med Tourettes syndrom. Vi skiller mellom enkle vokale tics og komplekse vokale tics. 

Enkle vokale tics

Dette er enkle meningsløse lyder. Eksempler kan være 

 • kremting
 • hosting
 • snufsing
 • spytting
 • skriking, hyling
 • bjeffing
 • grynting
 • gurgling
 • hvesing

Komplekse vokale tics

Dette er hurtige ytringer som ofte blir oppfattet som meningsfulle, noe de ikke er. Eksempler kan være

 • stavelser
 • ord
 • fraser
 • ytringer, eksempelvis «OK», «Slutt opp», «Ti still», «Hva er det jeg gjør», «Hva kan det være» eller «God dag igjen, du»
 • gjentakelse av det en selv eller andre sier
 • upassende ord og uttrykk

Skjulte tics

Dette kan være motoriske tics, eksempelvis

 • å knipse med tær
 • å stramme mage

For en del personer med Tourettes syndrom kan skjulte tics føre til problemer med å holde på både urin og avføring, da ticset ligger i muskler knyttet til disse funksjonene.

Andre kan ha tanketics, det vil si tanker om eksempelvis

 • tall
 • telling
 • bilder
 • noe man har sett
 • noe man har opplevd

Sosialt krevende tics

Sosialt kan noen tics kan være mer krevende enn andre. Det kan for eksempel være å si eller gjøre noe som kan virke provoserende, som å imitere seksuelle tilnærminger eller å si ord med et seksuelt eller annet provoserende innhold som f.eks. banning. Innholdet kan også oppfattes som rasistisk.

Kan tics undertrykkes?

Hvor godt en person med Tourettes syndrom klarer å undertrykke tics, varierer fra person til person.

Spørsmålet kan også være hvor ønskelig dette er. Det avhenger ofte av hvordan tics viser seg og oppleves av den enkelte.

For mange er det energikrevende å undertrykke tics. Derfor kan det gå ut over evnen til konsentrasjon.

 • Noen har lært seg til å ticce på måter som er mindre påfallende.
 • Andre har det slik at tics forekommer i noen situasjoner, men ikke i andre.
 • Noen har ikke tics på skolen, men hjemme. For andre er det omvendt.

Mange har god effekt av terapi for å få hjelp til å kontrollere de mest krevende ticsene. Vi anbefaler deg å kontakte en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i psykisk helsevern for ban og unge (helsedir.no) hvis det skulle være aktuelt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!