Tourettes i ulike aldre

Symptomene på Tourettes kan endre seg mye i perioder, og over tid.

Tics starter som regel i ansiktet eller i hodet, «nærmest hjernen». Typisk er blunking som varierer i intensitet, og som begynner i førskolealder eller tidlig skolealder. Deretter vises tics også andre steder i kroppen og/eller i armer, hender, fingre, bein, føtter og tær. De begynnende ticsene kan være forbigående og forsvinne etter et par uker. Hos dem som viser seg å utvikle kroniske tics og/eller Tourettes syndrom, vil ticsene komme tilbake etter en viss tid.

Mange foreldre til barn med Tourettes syndrom lurer på hva det er som virker inn på utviklingen av symptomene, og om man kan forutsi hvor alvorlige de blir. Undersøkelser tyder på at god selvfølelse, god kontakt med familien, humor, venner og fravær av kompliserende andre tilstander kan være avgjørende for en positiv utvikling.

Kilde: Gidske Kvilhaugs bok “Barn og unge med Tourettes syndrom”, gjengitt med tillatelse fra Kommuneforlaget.