Får ikke være en del av flokken | www.statped.no

Får ikke være en del av flokken

STENGES UTE: De trives dårligere, får lavere karakterer og tas ofte ut av klassen. – Norsk skole må tenke nytt om elever med fysisk funksjonsnedsettelse, sier NOVA-forsker Jon Erik Finnvold i Dagsavisen 13. januar.

På papiret har de rett til tilpasset opplæring i klassen på linje med andre elever. Virkeligheten er en ganske annen, viser ny forskning om elever med fysisk funksjonsnedsettelse:

* Bare fire av ti barn i denne gruppen deltar i vanlig klasseromsundervisning på lik linje med andre elever.

* Kun en av fem elever med fysisk funksjonsnedsettelse som går på nærskolen tilbringer over halvparten av skoletiden sammen med resten av klassen.

* Mange foreldre til barn med funksjonsnedsettelse forteller at skolen ikke legger godt nok til rette for barnas faglige og sosiale utvikling. Denne elevgruppen trives dårligere og presterer mye svakere enn andre barn. Mange føler seg sosialt isolert.

– Faktisk er det slik at foreldre med barn på spesialskole er mer fornøyd og har større tiltro til skolens opplegg, enn foreldre til barn som får spesialundervisning i den ordinære skolen, sier forsker Jon Erik Finnvold ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Les hele artikkelen her (ekstern side)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!