Forskning om læring hos barn med utviklingshemning | www.statped.no

Forskning om læring hos barn med utviklingshemning

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gått gjennom over 300 artikler om læring hos barn med utviklingshemning.

Kunnskapsoversikten inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for satsingen «Vi Sprenger Grenser». Satsingen skal bidra til å øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til elever med generelle lærevansker og utviklingshemming. Generelt viser rapporten at det finnes mange tiltak, verktøy og undervisningsmetoder utviklet for barn med psykisk utviklingshemning.

Les mer om hovedfunnene (udir.no).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!