Foreldre- og skolesamarbeid | www.statped.no

Foreldre- og skolesamarbeid

Petter er seks år og går i første klasse. Han kan si noen få ord, men er for det meste avhengig av å kommunisere ved hjelp av grafiske symboler. Til dette bruker han en iPad mini med app’en «WidgitGO». I tillegg til dette har skolen og foreldrene benyttet app’en «BookCreator» til å lage enkle dagboksnotater med hans opplevelser. De kan ta bilder av Petter i ulike aktiviteter og enkelt legge disse inn i en ”ibook” i denne app’en. Her kan de skrive tekst og/eller spille inn lyd (for eksempel tale eller musikk) til hvert av bildene. På den måten får foreldrene informasjon om hva gutten har gjort i løpet av skoledagen, de kan få informasjon om hva han har i lekse og de korte fortellingene er et godt utgangspunkt for å snakke med han om skolehverdagen.

Foreldre kan ha mange spørsmål og bekymringer når barn skal begynne på skolen. Når du er forelder til barn med spesielle behov har du gjerne et større behov for informasjon enn andre foreldre. Det er viktig å gi informasjon om hvordan skoledagen er for barna. Dette er med på å trygge foreldrene på at de vil bli informert dersom noe skjer. Daglig utveksling av informasjon, for eksempel ved bruk av en enkel «dagbok» eller daglige SMS-er, kan være en måte å gi foreldrene trygghet på. Dersom de hver dag får et par ord om hvordan skoledagen har vært, også når alt er som det skal være, blir de trygget på at de også får beskjed dersom noe skulle hende. En dagbok kan være i form av en enkel skrivebok, men det er også mulig å benytte teknologiske løsninger som nettbrett eller e-post. Bruk av fotografier på et nettbrett kan åpne for at eleven kan formidle opplevelser både fra skoledagen og hjemmet.

 Foreldrene er de som kjenner eleven best og vet hvilke behov han/hun har, og lærer bør ha en åpen kommunikasjon med foreldrene om eleven. Ofte vil de sette pris på spørsmål om både små og store ting rundt deres barn. Det er vår erfaring at mange foreldre opplever at en lærer som spør, heller enn å anta, er en som virkelig tar deres barns behov på alvor.

Samtidig er det også viktig å tenke på at familier som har barn med spesielle behov på mange måter også er som andre familier. Selv om det er viktig å involvere foreldrene i arbeidet på skolen og rådføre seg med dem i noe større grad enn ellers, er det også viktig å huske at foreldre ikke skal ha opplæringsansvar overfor skolen. Først og fremst skal de få være foreldre for sitt barn.

Les om foreldre og rettighetsinformasjon

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!