Fysisk tilrettelegging | www.statped.no

Fysisk tilrettelegging

Nina er 12 år og går i 7. trinn, Hun sitter i rullestol. Nina blir fort sliten i kroppen og har stive muskler som må tøyes flere ganger om dagen. Hun har også smerter som påvirker hennes konsentrasjon og forutsetninger for å lære. På skolen har de innredet et eget rom ved siden klasserommet hvor Nina kan trekke seg tilbake sammen med assistenten eller en klassevenninne når hun kjenner at hun har behov for det. Her har hun en madrass hvor hun kan strekke seg ut og få hjelp til å tøye litt eller bare slappe av. På skolen har de en ordning der noe av undervisningen gis i grupper på dette rommet, for eksempel kan hun ha med noen medelever inn hit når klassen har stillelesing. Elevene kan ligge på madrassen eller sitte i saccosekker mens de leser, og rommet kan også benyttes til ulike gruppeoppgaver.

Jente i rullestol med fokus på hånden

Noen elever med sammensatte lærevansker og utviklingshemming har fysiske funksjonsnedsettelser som en del av vanskebildet. Det er viktig at skolen så tidlig som mulig får beskrevet hvilke behov eleven vil ha for fysisk tilrettelegging. Det er gjerne elevens fysioterapeut og/eller ergoterapeut som best kan beskrive dette behovet. Omfanget av tilrettelegging vil variere, og i noen tilfeller vil det være aktuelt med ombygninger som krever langsiktig planlegging for at alt skal stå klart til skolestart. Det kan dreie seg om installasjon av heiser, ramper, døråpnere, innredning av stellerom, eget grupperom etc. I klasserommet kan det være viktig å tenke på plass til rullestol (snusoner), men også pultens plassering i forhold til tilgjengelighet, inkludering i gruppa, kompensasjon for eventuelle syn- og/eller hørselsvansker, konsentrasjonsvansker, behov for skjerming osv.

Har eleven synsvansker er det viktig å få klarhet i hva slags behov det vil være for tilrettelegging eller hjelpemidler. Det kan dreie seg om forhold som belysning og blending, farger og kontraster og orden og oversikt.

Ved hørselshemning er det særlig lys- og lydforhold det må tas hensyn til. Det finnes en rekke hjelpemidler som kan kompensere for et hørselstap.

Følgende nettsteder gir informasjon om tilrettelegging ved nedsatt syn og hørsel i skolen:

www.sansetap.no

www.acm.no/paabolgelengde

www.godlydiskolen.no

Det er skoleeier som har ansvar at behov for tilrettelegging utredes og at tiltak iverksettes før skolestart.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!