Til hovedinnhold

Hva er utviklingshemming?

Årsaker til utviklingshemming

I mange tilfeller er årsaken til utviklingshemming ukjent.

Av kjente årsaker er mutasjoner på kromosomer eller gener vanlige. Slike mutasjoner er årsaken til både kjente og mindre kjente diagnoser som for eksempel Down syndrom, Cri-du-chat syndrom, Fragilt X, Williams syndrom og Prader-Willi syndrom.   

Andre årsaker kan være tilstander som oppstår i svangerskapet, under fødselen eller tidlig i livet.  

I svangerskapet kan årsaker være mangelsykdommer eller andre sykdommer hos moren, og forgiftninger av for eksempel medisiner, alkohol eller narkotiske stoffer. 

Under fødsel kan hjerneblødninger, oksygenmangel og infeksjoner påvirke nervesystemet. 

Tidlig i livet kan nyoppstått skade føre til utviklingshemming.

Å kjenne årsaken til utviklingshemmingen kan være viktig, da det ofte vil ha betydning for det pedagogiske arbeidet. 

  

Side 3 av 4