Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

De fleste barnehager og skoler vil over tid møte barn og elever med utviklingshemming. Den relativt høye forekomsten av utviklingshemming medfører at alle kommuner må ha kompetanse om tiltak og tilrettelegging i barnehager og skoler. Samtidig vil det være vanskebilder og situasjoner som forekommer så sjelden at det kan være vanskelig å opparbeide seg erfaring og kompetanse. Både helsetjenesten og PP-tjenesten kan bistå med veiledning og oppfølging overfor barnehager og skoler.