Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

Funksjonelle livsferdigheter

Læring av funksjonelle livsferdigheter og ferdigheter som er nyttige i et livsløpsperspektiv er viktige målområder. Dette omfatter ferdigheter som er nødvendige for å kunne utfolde seg og møte vanlige krav og forventninger i sitt miljø og omgivelser. Praktiske dagliglivsferdigheter knyttet til egenomsorg, som hygiene, påkledning og å tilberede måltider er noen eksempler. Andre eksempler på livsferdigheter kan være mer utadrettede aktiviteter som å benytte offentlig kommunikasjon og offentlige tjenester og tilbud.

Funksjonelle livsferdigheter favner imidlertid bredere og rommer også kognitive ferdigheter og en mental innstilling til selvbestemmelse og til å være en aktør i eget liv. For å fremme dette må det tilrettelegges slik at barn og elever kan medvirke i egen hverdag og læringsprosess.

Side 7 av 10