Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

Interesser og medbestemmelse

Tilrettelegging og tiltak som tar utgangspunkt i interesser og muligheter til medbestemmelse er særlig aktuelt i møte med barn og elever med utviklingshemming. Mange strever med oppmerksomhet og konsentrasjon, noe som kan avhjelpes ved å få mulighet for å ta del i aktiviteter som interesserer og engasjerer. Kan man i tillegg selv påvirke eller styre aktiviteten styrkes gjerne konsentrasjonen ytterligere. Aktiviteter med utgangspunkt i den enkeltes interesser gir muligheter til å oppleve mening, sammenheng og mestring.

Samtalematte/ Talking Mats Uttrycka åsikter med samtalsmatta (vgregion.se)

Kartlegging av interesser

Barnets stemme

Sånn vil jeg ha det

Side 4 av 10