Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

Kommunikasjon og språk

Tiltak for å støtte barn og elevers utvikling av kommunikasjon og språk er viktige både i barnehage og skole. Utgangspunktet for meningsfullt samspill og kommunikasjonsutvikling vil alltid være å ta utgangspunkt i de uttrykksformer barnet allerede har. Barn og elever med utviklingshemming er en svært heterogen gruppe med tanke på kommunikative og språklige ferdigheter. Mange vil kunne beherske talespråket godt. Noen vil ha bruk for støtte i symboler i en periode mens talespråket utvikles. Andre igjen vil trenge en permanent kommunikasjonsløsning bygget på håndtegn eller grafiske tegn. En liten gruppe vil være avhengig av kroppslig basert kommunikasjon gjennom hele livet.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er aktuelt for mange. God tilrettelegging vil blant annet handle om å finne kommunikasjonsmåter som barnet kan forstå og benytte. En viktig forutsetning for at et barn skal kunne uttrykke seg med for eksempel håndtegn eller grafiske tegn, er at det opplever at denne kommunikasjonsformen benyttes av både voksne og barn i omgivelsene.

En viktig komponent i arbeidet med ASK er derfor å jobbe for å skape et godt språkmiljø, hvor ASK benyttes av flest mulig gjennom hele barnehage- og skolehverdagen. Bruk av ASK og den visuelle støtten som ofte inngår har vist seg nyttig for flere enn barn og elever med utviklingshemming. Dette er tiltak som alle i gruppa eller klassen kan profittere på.

Side 8 av 10

Å kommunisere på andre måter enn gjennom talespråk kalles alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) | statped.no