Utviklingshemming og tidlig innsats | www.statped.no

Utviklingshemming og tidlig innsats

Utviklingen til barn med utviklingshemming vil styrkes ved tidlig innsats. Ved å være raskt ute med å identifisere vansker og igangsette utviklingsstøttende tiltak, vil man fremme barnets kognitive, kommunikative, motoriske og sosiale fungering, og man kan forebygge skjevutvikling.

Illustrasjonsbilde av lyslugget gutt

Barnehagens tilbud til barn med utviklingshemming må bygge på en forståelse av det enkelte barns forutsetninger.

Språklig stimulering vil alltid være viktig. Mulighetene for å kommunisere med andre mennesker er nødvendig både for utvikling og trivsel. For enkelte barn med utviklingshemming vil tilrettelegging for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) være en forutsetning for å kunne inngå i språklige fellesskap.

Barnehagen må også være opptatt av å hjelpe barnet til å lære nyttige hverdagslivsferdigheter.  Ved å gi nødvendig og tilpasset hjelp, og ved å sørge for avtrapping av hjelp i takt med barnets mestring skapes økte muligheter for selvstendighet og deltagelse.

For å sikre at barn med utviklingshemming skal bli en del av barnefellesskapet må barnehagen sørge for å ha en mest mulig inkluderende praksis.  Arbeid med å skape fellesskapsaktiviteter som innebærer lek og samhandling vil være viktig. Med utgangspunkt i det enkelte barns forutsetninger kan man ved innholdsmessige tilpasninger og tilpasset voksenstøtte skape fellesaktiviteter som er berikende både for barn med og uten utviklingshemming.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!