Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Guttestreker (DVD+WEB)

Guttestreker er en samling av humoristiske fortellinger på tegnspråk fra livet på Trondheim offentlige skole for døve på 1980-tallet.

Håndtegn ved JNCL

Statped har gjennomført et pilotprosjekt hvor barn og unge med JNCL lærer seg å kommunisere med tegn. Resultatene er lovende, og vekker internasjonal oppsikt.

Kulturtreffet 2015

Les om årets kulturtreff for hørselshemmede elever

Brukertilfredshet

Kompetansen til Statpeds ansatte er etatens sterkeste side. Det opplever og fastslår brukere og samarbeidspartnere, og det er svært positivt for oss også. Statpeds første brukerundersøkelse som én etat ble gjennomført i slutten av 2014. 

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.