Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Tett oppfølging hindrar fråfall i skulen

Korleis kan ein få elevar med særskilde opplæringsbehov gjennom vidaregåande skule og inn i arbeidslivet? For «Lars» vart løysinga mindre teori, meir praksis og ein lærar som følgde han tett på praksisplassen.

Hjelp til kommunikasjon for døve innvandrere

50 000 asylsøkere er ventet til Norge i 2016. Noen av disse vil være døve, og befinner seg i en utfordrende kommunikasjonssituasjon. De har derfor andre forutsetninger til å forstå det norske samfunnet. Statpeds to tegnspråklige ressurser for døve innvandrere kan være til god hjelp.

Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

Hos fleirspråklege som får afasi, kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av språkvanskane.

Påmelding åpnet

Samiske pedagogiske fagdager