Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Ekkolali – et skritt på vei til å snakke

Ekkolali er å gjenta ord, fraser eller setninger om og om igjen. Når små barn gjør dette, kan det ha en funksjon og være en naturlig del av språkutviklingen. Gjentakelsene er ikke nødvendigvis meningsløse lydimitasjoner. Det viser forskning på språkutvikling og kommunikasjon blant blinde barn med autisme. 

Lommekalender i punktskrift 2016

Liten og hendig gratis lommekalender i punktskrift med ukenummer og datoer for mandag, onsdag og fredag (MOF). Den kalles derfor MOF-kalenderen. 

Veien tilbake – Å få CI i voksen alder

Det er lett å tro at det å få cochleaimplantat (CI) gir god hørsel nærmest i samme øyeblikk som lyden kobles til implantatet. I virkeligheten kan veien tilbake til hørsel gjennom CI være både tøff og utmattende.

Teknologi trengs i skolen

– Den teknologiske utviklingen har gitt helt nye muligheter for elever med behov for tilrettelagt opplæring. Hvilken konsekvens har det når skoler ikke tar teknologien i bruk? spør Tone Mørk, Statpeds direktør.