Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Videoer fra #PPTleder14 ute

Streaming, intervjuer og foredrag tilgjengelig fra Nettverkskonferansen"#PPTleder14" 15. - 16. oktober 2014.

SPOT 2014

Meld deg på praktisk konferanse 27. november om ny teknologi og barn og unge med særskilte behov.

Bok om begrepslæring

for barn som bruker tegn

Forskning om læring hos barn med utviklingshemning

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gått gjennom over 300 artikler om læring hos barn med utviklingshemning.

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.