Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Brukerundersøkelse

Frem til årsskiftet gjennomfører Statped en brukerundersøkelse. Den sendes til et utvalg på 3 100 brukere og til skoler og barnehager som har vært i kontakt med oss i løpet av de siste tolv månedene. I tillegg sender vi undersøkelsen til samtlige PP-tjenester.

ASK for synshemmede

alternativ og supplerende kommunikasjon

Kartlegging på samisk

 Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk er nå tilgjengelig på nordsamisk.

Ny film om ASK

Snöball film har på oppdrag fra ISAAC og Utdanningsdirektoratet laget en film om elever som bruker ASK. Statped har deltatt i referansegruppen.

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.