Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

SPOT 2014 – konferanse om spesialpedagogikk og teknologi

Er du opptatt av hva ny teknologi kan bidra med overfor barn og unge med spesielle behov? Meld deg på her. 

Stebarn i dagens skole

Barn og unge med spesifikke språkvansker er stebarn i dagens skole. Fordi kunnskap om språkvansken er mangelvare blant pedagoger er vansken ikke lett å oppdage. Den skjuler seg ofte bak noe annet, og det fører til feil tilrettelegging og barn som havner utenfor, både faglig og sosialt.

Jobbsøker og stammer

– Et virkelig problem ble 
stammingen da jeg var på 
jobbintervju i fjor, sier Lasse Trygg-Andersen. Han er 
25 år og har stammet siden han var fire. Etter bistand fra Statped og Inger Elisabeth Lind, logoped i Gjøvik kommune, er han nå bedre rustet 
i jobbsøkingen. En jobb innen datateknikk er målet.

Hektisk halvår for "Vi sprenger grenser"

Barnehagepilotene er godt i gang i alle regioner, og det er mange interessante problemstillinger som løftes opp.

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.