Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Langt igjen?

I hvilken grad er mennesker med nedsatt funksjonsevne inkludert i skole og arbeidsliv? I følge NOVA-rapporten «Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelse», er det enda en lang vei å gå før vi kan snakke om reell integrering og likeverdige vilkår.

Sosiale utfordringer hos barn og Språkvansker som barn, sosiale utfordringer som ungdom?

-Kartlegging av pragmatiske språkfunksjon er viktig både for å kunne tilby god behandling og for å kunne tilrettelegge skoletilbudet best mulig for ungdommer med atferdsvansker sier Helland.

Årets arkiv 2014

Tirsdag 18. mars ble Statped tildelt prisen «Årets arkiv 2014». Norsk Arkivråd har siden 2011 delt ut utmerkelsen «Årets arkiv». Tanken er å stimulere til arkivfaglig utvikling og gi inspirasjon til alle som jobber innen arkivdanning. 

Ser ved hjelp av ørene

Visste du at blinde og sterkt svaksynte kan ha stor glede og nytte av å bruke lyd når de orienterer seg – såkalt ekkolokalisering? Under «Fagdager syn 2014» hadde Statped invitert Daniel Kish som er en av de fremste ekspertene på området.

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.