Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Differentiating children with specific language impairment and children with Asperger syndrome using parental reports

Viktig å kartleggje born for både spesifikke språkvanskar og Asperger syndrom. Studier syner at det er overlapp i kva vanskar desse gruppene har.

Informasjonsfilm om kommunikasjon med døvblinde

Denne lille filmen er laget fordi vi ønsker å spre informasjon om Statped sitt tilbud til døve med synsproblemer. 

Tella - Mattespill for de minste

TELLA er et pedagogisk spill for nettbrett der barn kan lære matematikk gjennom å leke og prøve seg fram. Spillet er utviklet av Høgskolen i Bergen i samarbeid med Statped.

SPOT 2014

27. november 2014 arrangerte Statped konferansen SPOT 2014 om spesialpedagogikk og teknologi på Lillestrøm.

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.