Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Brukertilfredshet

Kompetansen til Statpeds ansatte er etatens sterkeste side. Det opplever og fastslår brukere og samarbeidspartnere, og det er svært positivt for oss også. Statpeds første brukerundersøkelse som én etat ble gjennomført i slutten av 2014. 

Samisk tastatur for smarttelefoner

Hverdagen vil bli enklere for den samiske befolkningen som nå kan få tastatur for både iOS og Android smarttelefoner.

Obligatorisk bruk av dynamisk geometriprogram ved eksamen

Denne våren innføres obligatorisk bruk av dynamisk geometriprogram ved sentralgitte eksamensoppgaver i matematikk på 10. trinn og i videregående skole. For mange synshemmede elever innebærer dette behov for tilrettelegging.

minetegn.no/tegnlex

Audiologisk oppslagsverk på tegnspråk og norsk.

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.