Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Videoer fra #PPTleder14 ute

Streaming, intervjuer og foredrag tilgjengelig fra Nettverkskonferansen #PPTleder14 i oktober 2014.

SPOT 2014

Meld deg på praktisk konferanse 27. november om ny teknologi og barn og unge med særskilte behov.

Samarbeidsavtale

Statped‒Signo

iPad i vidaregåande

- spesialpedagogiske tips

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.