Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Internet Explorer og JAWS 15 og 16

Hefte om å bruke skjermlesaren JAWS og Internett. Heftet eignar seg for lærarar som skal undervise personar som er blinde.

På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?

En analyse av hva det innebærer å være en god samtalepartner i dialog med personer med medfødt døvblindhet. Analysen er en rapport fra prosjektet «På vei mot et taktilt språk».

En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhet
Rapport fra prosjektet «På vei mot et taktilt språk»

Fjern støy i klasserommet

Tiltak for å skape et godt lyttemiljø

Afasi – språkvansker etter hjerneslag

Tenk deg at du befinner deg på et sykehus i utlandet, du kan ikke språket og skjønner ikke hva helsepersonalet prøver å si til deg. Dette kan sammenliknes med situasjonen til rundt 5000 nordmenn som årlig blir rammet av hjerneslag og afasi. 

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.