Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

Barnehagekonferanse om småbarn

Det skjer ei rivande utvikling 1. og 2. leveår. I november held Statped vest ein konferanse som gir kunnskap om nyare forsking om småbarns utvikling og behov.

Studieemne i punkskriftopplæring

Jobber du, eller kunne du tenke deg å jobbe med elever som bruker punktskrift? Til høsten starter studieemnet "Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen."

«Å spise sammen: Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena"

Artikkel om konkrete tiltak som kan gi barn med multifunksjonshemming gode måltidsopplevelser.

Spising innebærer både samspill og glede, gir ernæring og er en av de viktigste erfaringer og opplevelser som barn og foreldre kan dele. Måltidet er en anledning til å lære og en av de
viktigste inkluderingsarenaene for barnet. 
I artikkelen «Å spise sammen: Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena» kan du lese om konkrete tiltak som kan gi barn med multifunksjonshemming gode måltidsopplevelser.
Artikkelen er skrevet av Ena Caterina Heimdahl, Gro Johansen og Turid Horgen og er publisert i Spesialpedagogikk1/2015

Årsrapport 2014

Årsrapporten er Statpeds tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet  på de oppgavene direktoratet gir oss i det årlige tildelingsbrevet og gjennom oppdragsbrev.

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.