Statped.no - Framside

Siste fra Statped.no

SPOT 2014

Er du opptatt av hva ny teknologi kan bidra med overfor barn og unge med spesielle behov? Meld deg på her. 

Fokus på tidlig innsats

Ny læringsressurs

Stebarn i dagens skole

Barn og unge med spesifikke språkvansker er stebarn i dagens skole. Fordi kunnskap om språkvansken er mangelvare blant pedagoger er vansken ikke lett å oppdage. Den skjuler seg ofte bak noe annet, og det fører til feil tilrettelegging og barn som havner utenfor, både faglig og sosialt.

Jobbsøker og stammer

– Et virkelig problem ble 
stammingen da jeg var på 
jobbintervju i fjor, sier Lasse Trygg-Andersen. Han er 
25 år og har stammet siden han var fire. Etter bistand fra Statped og Inger Elisabeth Lind, logoped i Gjøvik kommune, er han nå bedre rustet 
i jobbsøkingen. En jobb innen datateknikk er målet.

Kurs og konferanser

Se hele kalenderen for Statped.no her.