Om Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Vi bidrar med ressurser og kompetanse til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Statped I DAG

Vi peker på gevinstene ved å ha spisskompetansen på det
spesialpedagogiske feltet samlet i én nasjonal etat.

Les mer (PDF)

Statped digitaliseres

– Digitalisering av offentlig sektor bidrar til både kvalitet og tilgjengelighet. Det kan bety bedret kvalitet og bidra til å kompensere for geografiske avstander, sier Tone Mørk, Statpeds direktør.