Finn læringsressurser

Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Her kan du lese mer om teknologi i opplæringen.

Søk i læringsressurser

En ny hverdag med diktering

Mathias går i 7. klasse og har en ervervet hjerneskade. Han blir fort sliten. For å lette skrivearbeidet, bruker han dikteringsverktøyet i Mac. 

Chromebook

Mange kommuner og skoler velger Chrombook som verktøy for sine elever. For elever med behov for ekstra programvare og tilrettelegging kan dette by på utfordringer. Les mer om hvilke tilpasninger og tilgjengelighetsfunksjoner som er mulig for blinde og svaksynte og for de som trenger lese- og skrivestøtte

AV1 - en stedfortreder i klasserommet

For barn som er borte fra skolen over lengre tid, kan bruk av roboten  AV1 gi mulighet for å opprettholde kontakten med klassen, venner og fritidsaktiviteteter. 

Lesing og skriving med teknologi

Bruk av teknologi gjør at de som har vansker med å lese eller skrive i tradisjonell forstand, likevel kan tilegne seg og formidle kunnskap. Her finner du ressurser om bruk av teknologi ved lesing og skriving.