Mollies skolestart er planlagt i halvannet år

I lang tid har Mollie (6) gledet seg til å begynne på skolen. Men skolestart innebærer langt mer en å kjøpe ny skolesekk for jenta som er født blind. I halvannet år har laget rundt forberedt overgangen.

Under førskoledagene hilste rektor på de nye førsteklassingene. Da var det naturlig for Mollie å be rektor om en klem.

– Vi har lagt vekt på å lage gode fysiske rom som Mollie kan leke og bevege seg i. Det skaper trygghet, sier Sandmo og Skryten.

Men Mollie er ei sterk jente, og jeg tror at hun har gode forutsetninger i seg selv for at det skal gå bra.
Harald SandmoPedagogisk leder, Knausen FUS barnehage

På førskoledagene lagde taktil dagsplan, ledelinjer og møtte Mollie og oss på en veldig fin måte.

Far, Jan Thore Nilsen, er spente, men tror kommunikasjon og åpenhet mellom skole og hjem er en nøkkel for å løse de utfordringene som kommer til å dukke opp.

Vil du vite mer om barn med nedsatt syn?

Barn, unge og voksne med nedsatt syn trenger tilrettelegging for å kunne utnytte ressursene sine. Les mer om hva Statped kan bidra med på våre nettressurser om syn