Statped skriftserie | www.statped.no

Statped skriftserie

Nr. 109 Pedagogisk stimuleringsmateriell for synshemmede. Tambartun kompetansesenter, 2012 (UTGÅTT)

Nr. 108 Pukstad, Tore og Jan Gunnar Haugen: iPad og svaksynte – hvordan bruke iPad i skolen. Tambartun kompetansesenter, 2012

Nr. 107 Bevegelsesglede for synshemmede. Praktisk pedagogisk tilrettelegging, Tambartun kompetansesenter, 2012

Nr. 106 Syn 2011. Artikkelsamling, Huseby kompetansesenter, 2011

Nr. 105 Sorkmo, Jørgen: Statped : siste epoke i mer enn 100 års statlig spesialpedagogikk. En faktaframstilling. Statped 2011

Nr. 104 "God Start – veien fram". Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport. Møller-Trøndelag kompetansesenter, 2011

Nr. 103 Ulland, Tor: Windows 7 med skjermleser, Huseby kompetansesenter, 2011

Nr. 102 Tinnesand, Torunn et.al.: Ja, visst gjør det vondt. LP-modellen i videregående skole erfaringer og refleksjoner, Lillegården kompetansesenter, 2011

Nr. 101 Berg, Karianne, Haaland-Johansen, Line & Ingvaldsen, Sissel: Afasi og livskvalitet. Ideer til praktisk-logopedisk arbeid, Statped Nord, 2010

Nr. 100 Bergrud, Gunleik: INTRATA : innføring i punktskriftnoter. Del 2, Huseby kompetansesenter, 2010

Nr. 99 Ulland, Tor: GPS og nedsatt syn, Huseby kompetansesenter, 2010

Nr. 98 Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest, Statped Vest, 2010

Nr. 97 Kvalvik, Nelly: Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen. Skrevet for skjermleseren Supernova 11, Huseby kompetansesenter, 2010

Nr. 96 Utgått og oppdatert med Internet Explorer og JAWS 15 og 16

Nr. 95 Benonisen, Silje: Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte. Skrevet for Windows 7, Word 2007 kombinert med bruk av ZoomText 9, Huseby kompetansesenter, 2010

Nr. 94 Blomsø, Ada m.fl.: Læringsplattformen It's learning : tilgjengelighet for leselistbrukere som benytter JAWS, Tambartun kompetansesenter, 2010

Nr. 93 Kvalvik, Nelly: Internet Explorer med skjermleseren Supernova 11, Huseby kompetansesenter, 2010 UTGÅTT

Nr. 92 Havsjømoen, Hilde m. fl.: Matematikk med leselist 8.-13. trinn, Huseby kompetansesenter, 2010

Nr. 91 Utgått og oppdatert med Internet Explorer og JAWS 15 og 16

Nr. 90 Hellerud, Ingvild: Musikk i klasse med elev som er synshemmet, Huseby kompetansesenter, 2010. Revideres 2012

Nr. 89 Benonisen, Silje: Internet Explorer med ZoomText, Huseby kompetansesenter, 2010

Nr. 88 Øyen, Bjørn: Se muligheter med optikk, Huseby kompetansesenter, 2010

Nr. 87 Ryen, Hilde Tvedt og Kari Gomnæs: Råd om lappbehandling, Huseby kompetansesenter, 2011

Nr. 86 Pritchard, Patricia og Torill Solbø Zahl: Veiene til en god bimodal tospråklig utvikling hos døve og sterkt tunghørte barn og unge, Statped Vest, 2010

Nr. 85 Ursin, Espen og Knut Slåtta: Støttemateriell for god praksis, Torshov kompetansesenter, 2010

Nr. 84 Ulland, Tor: Windows Vista med skjermleser, Huseby kompetansesenter, 2009

Nr. 83 Utgått

Nr. 82 Læringsplattformen Fronter - tilgjengelighet for leselistbrukere som benytter JAWS, Ada Blomsø, Tore Johnny Bråtveit, Ole Erik Jevne, Berit Lilleberg, Oddvar Øyan (prosjektleder) og Arne Aarrestad, Tambartun kompetansesenter, 2009

Nr. 81 Bergrud, Gunleik: Metodiske prinsipper i punktskriftopplæring, Huseby kompetansesenter, 2009

Nr. 80 Læring i samspill. En samling artikler og tekster fra Øverby kompetansesenter. Redaksjon: Torbjørn Gundersen (redaktør) og Eli Marie Killi, Øverby kompetansesenter, 2009

Nr. 79 Ekstrøm, Hedda m. fl.: TAST LURT praktisk og pedagogisk bruk av funksjoner i MS-Word 2007. En lærerveiledning, Bredtvet kompetansesenter, 2009

Nr. 78 Kettler, Bente W.: Precane - et hjelpemiddel i mobilitetsundervisningen, Huseby kompetansesenter 2009

Nr. 77 Hellerud, Ingvild: Begynneropplæring i klaver for barn som er blinde eller sterkt svaksynte, Huseby kompetansesenter 2009

Nr. 76 Fiksdal, Bodil og Eli Nervik: Lese og skriveopplæring for elever med hørselstap, Møller kompetansesenter, 2009

Nr. 75 Janitz, Eva og Randi Ballari: Eventyr og drama som metode for å fremme inkludering, samspill og språklig utvkling, Statped Nord, 2009

Nr. 74 Bergrud, Gunleik: Intra : innføring i punktskriftnoter. Del 1, Huseby kompetansesenter, 2009

Nr. 73 Kristin og de andre : et eksempelhefte til filmen om Kristin, Statped Vest, 2009

Nr. 72 Havsjømoen, Hilde og Randi Kvåle: Matematikk på PC : ideer og forslag til hvordan elever med synsvansker kan bruke PC i matematikk, Huseby kompetansesenter, 2009

Nr. 71 Akselsdotter, Marianne og Britt Wenche Grimstad: ADHD - fra undring til handling : utredning - tiltak : en veileder, Øverby kompetansesenter, 2009

Nr. 70 Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling, Aase Lyngvær Hansen, Ninna Garm og Ellinor Hjelmervik (red.), Møller kompetansesenter, 2009

Nr. 69 Havsjømoen, Hilde: De fire regneartene på Huseby-abakus, Huseby kompetansesenter, 2008

Nr. 68 Munthe-Kaas, Bitten: Fagtorget 2007 - Læring i fellesskap, Statped Nord, 2008

Nr. 67 Syn 2008 – artikkelsamling, Huseby og Tambartun kompetansesenter, 2008

Nr. 66 Bergrud, Gunvald: Enkelt kurs i punktskrift : Lite, men nok. Huseby kompetansesenter, 2008

Nr. 65 Bergrud, Gunvald: Ser’n kleint? : Barndomsminner fra 1940 – 50-tallet Huseby kompetansesenter, 2008

Nr. 64 Utgått

Nr. 63 Akselsdotter, Marianne, Eva Engenes og Britt Grimstad: Elever med vansker i matematikk : en veileder i utredning og tiltak, Øverby kompetansesenter, 2008

Nr. 62 Kjemsaas, Ann Kristin, Svein Erik Jensen og Bjørg Ravnevand: Om akutt hjelp til hjem, skole og barnehage når situasjonen blir opplevd som krise, Statped Nord, 2008

Nr. 61 Hoven, Grete: Det é no bærre leik, sjø, Trøndelag kompetansesenter, 2008

Nr. 60 Olsen, Walther: Økt forståelse! For hvem? : ”Barn og unge med Asperger syndrom i skolen”. Prosjektrapport fra delprosjekt i Vest-Norge 2006-07, Statped Vest, 2008

Nr. 59 Samuelsen, Anne Sofie Salber: Lærende skoler - innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid, Trøndelag kompetansesenter, 2008

Nr. 58A Aanstad, Monica og Arne Kjeldstad: Synsuka : temauke om syn og det å være blind, Huseby kompetansesenter, 2007

Nr. 57 Killi, Eli Marie: Prosjektrapport "Eleven med ervervet hjerneskade" : - kunnskaps- og kompetansebygging for en mer desentralisert og lokal tjenesteyting, Øverby kompetansesenter, 2007

Nr. 56 Samuelsen, Anne Sofie Salber: "At vi har vært moderskole har gitt oss et skikkelig dytt...". Organisering av kompetanseressurser og innovasjonsarbeid i Trondheim kommune, Trøndelag kompetansesenter, 2007

Nr. 55 Vi HAR PRØVD ALT : refleksjon, samhandling og spesialpedagogiske utfordringer. En artikkelsamling fra Bredtvet- Trøndelag- og Lillegården kompetansesentra i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Redaktør: Elin Kragset Vold, Lillegården kompetansesenter, 2007

 

Nr. 53 Johannessen, Terje, Svein Erik Jensen og Sidsel Germeten: Fra klasserom til base – fra refleksjon til handling : en organisasjon i utvikling, Statped Nord, 2007

Nr. 52 Engenes, Eva: Fra vegring til mestring : hvordan hjelpe den voksne eleven med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid, Øverby kompetansesenter, 2007

Nr. 51 Bartlett, Ingalill: Ledsaging av synshemmede skiløpere, Huseby kompetansesenter, 2007

Nr. 50 Gunleik Bergrud: Punktskrift i dagliglivet PDL, Huseby kompetansesenter, 2007

Nr. 49 Johansen, Ketil, Grete, Hoven, Grete og Anne Lise Angen Rye: Sammen er vi best, Trøndelag kompetansesenter, 2007

Nr. 48 Hasli, Elinor og Egil Larsen: Tilbake til skolen etter en hodeskade : viktig å huske på ... : sjekkliste for PPt og lærere, Øverby kompetansesenter, 2007

Nr. 47 Utgått og oppdatert med Internet Explorer og JAWS 15 og 16

Nr. 46 Wetaas Kettler, Bente, Edle Marri Jessen og Marit Kolstad: Vi lager hus. Et praktisk opplegg for gruppe hvor en elev er blind, Huseby kompetansesenter, 2006

Nr. 45 Munthe-Kaas, Bitten: Nytter det? Erfaringer fra prosjektet ”Barn og unge med Asperger syndrom i skolen”, Statped Nord, 2006

Nr. 44 Østerlie, Tove Leinum: Hørselstap – nyfødte – oppfølging. Sluttrapport, Møller kompetansesenter, 2006

Nr. 43 Matematikk på leselist : matematisk veiledning for lærere til blinde elever 5.-7. trinn / Oddvar Øyan, Ole Erik Jevne, Hilde Havsjømoen, Randi Kvåle, Tambartun og Huseby kompetansesenter, 2006

Nr. 42 Utgått og oppdatert med Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Nr. 41 Utgått og oppdatert med Internet Explorer og JAWS 15 og 16

Nr. 40 Ursin, Espen, Svein Lillestølen og Knut Slåtta: “Mer” “Ja” “Få”. Eksempelsamling med fokus på opplæring i enkle ekspressive uttrykk hos barn, unge og voksne med alvorlig og dyp utviklingshemming, Torshov kompetansesenter, 2006

Nr. 39 Dalin, Roar: Nettkontakten. Nettverksgrupper i et intranett som redskap til motiverende undervisning av voksne elever med ervervet hjerneskade, Øverby kompetansesenter, 2006

Nr. 38 Syn 2005, Huseby kompetansesenter, 2006

Nr. 37 Tinnesand, Torunn og Sandra Val Flatten: Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper - en casestudie, Lillegården kompetansesenter, 2006

Nr. 36 Corneliussen, Margit: Afasi og spesialundervisning, Bredtvet kompetansesenter, 2005

Nr. 35 Utgått og oppdatert med Internet Explorer og JAWS 15 og 16

Nr. 34 Håndbok for FiN STIL Framework i Norge - System for tidlig intervensjon i Læringsmiljøet, Lillegården kompetansesenter, 2004

Nr. 33 Johnsen, Fritz: Spesifikke matematikkvansker, Nordnorsk spesialpedagogisk nettverk, 2004

Nr. 32 Usher syndrom - en kort beskrivelse, Huseby kompetansesenter, 2004

Nr. 31 Krafft, Henny Oppedal: Lek og bevegelse - Bevegelsesutvikling hos små barn som er blinde og sterkt svaksynte CD med barnesanger, Huseby kompetansesenter, 2004

Nr. 30 Hoven, Grete og Anne Lise Angen Rye: ”Flere hoder tenker bedre enn ett” Læringsstrategier for elever med AD/HD. En kasusstudie av læringsprosesser i to klasserom, Trøndelag kompetansesenter, 2004

Nr. 29 Brevik, Kari og Annelise Qvale: Punktvis Kurs i punktskrift for ungdom og voksne del 1, Huseby kompetansesenter, 2004

Nr. 28 Agledahl, Liv Astrid, Svein Erik Jensen, Ann Kristin Kjemsaas, Svein Størksen: Atferds/samspillsproblematikk -forståelse og kompetanseheving i et systemperspektiv, Nordnorsk spesialpedagogisk nettverk, 2004

Nr. 27 Fauske kommune, Spesialpedagogisk senter i Nordland, Møller kompetansesenter: Sluttrapport fra prosjektet ”Overgang barnehage-skole for hørselshemmede”, Møller kompetansesenter, 2004

Nr. 26 Hagemoen, Marit Kval, Kari Opsal, Kerstin Hellberg, Sissel Krabbe, Arve K. Borøy, Stephen von Tetzchner: ”Jeg har noe å si - strategisk språkbruk hos barn som utvikler alternativ og supplerende kommunikasjon”, Berg gård skole, 2004

Nr. 25 Bergrud, Gunleik: Lær blindeskrift punkt for punkt, Huseby kompetansesenter, 2004

Nr. 24 Utgått

Nr. 23 Ulland, Tor: Bruke Windows XP med skjermleser, Huseby kompetansesenter, 2004

Nr. 22 Østvik, Jørn, Lauvsnes, Frode: Bilder til dialog og opplevelse, Trøndelag kompetansesenter, 2004

Nr. 21 FOM felles oppmerksomhet, Huseby og Tambartun kompetansesentra, 2004

Nr. 20 Eckhoff, Gro, Handorff, Jan Arne: Nonverbale lærevansker (NLD). Torshov kompetansesenter, 2004

Nr. 19 Eric, Maia: ”Jeg er ikke så flink til å snakke - men har mye å fortelle!”. Trøndelag kompetansesenter, 2004

Nr. 18 Øvrelid, Marit, Hoelgaard, Liv Margrete: Dialogens kraft - en mulighet til utvikling. Trøndelag kompetansesenter, 2004

Nr. 17 Brevik, Kari, Grøstad, Kjersti, Jessen, Edle, Qvale, Annelise, Torgersen, Sissel: Kunst og håndverk i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter, 2003

Nr. 16 Bartlett, Ingalill: Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter, 2003

Nr. 15 Skogseth, Olav: Rapport fra prosjektet Samspill via skjerm. Trøndelag kompetansesenter, 2003

Nr. 14 Holten, Mali, Nordskog, Åsmund, Sorkmo, Jørgen: ”(…) Samla sett det beste opplæringstilbudet (…)”. Øverby kompetansesenter, 2003

Nr. 13 Bjelland, Terje: Noen norske barn med AD/HD med påvist nytte av sentralstimulerende medikamenter. Sørlandet kompetansesenter, 2003

Nr. 12 Aas, Berit: Word 2000, Tastaturhefte. Huseby kompetansesenter, 2003 UTGÅTT

Nr. 11 Falsen, Lise, Lindeberg, Tove Bjørner: Hørselshemmede i norsk litteratur. Møller kompetansesenter, 2003

Nr. 10 Samuelsen, Anne Sofie Salberg: Læring i skolenettverk - En studie av lærings-utbyttet i en skolebasert nettverksmodell. Trøndelag kompetansesenter, 2003

Nr. 9 Rolandsen, Wenche: Bedre utnyttelse av IKT-hjelpemidler. Trøndelag kompetansesenter, 2003

Nr. 8 Vetrhus, Bjarne: Matematikk og AD/HD - En kartlegging av vansker og tiltak. Sørlandet kompetansesenter, 2003

Nr. 7 Onsøyen, Ragnhild, Øvrelid, Marit, Hoelgaard, Liv Margrete: Synlig - men ikke sett. Trøndelag kompetansesenter, 2003

Nr. 6 Østvik, Jørn, Aagård, Mia, Myklebust, Arne: Taleteknologi - en bro til samhandling, Trøndelag kompetansesenter, 2003

Nr. 5 Skogseth, Olav: Datamaskiner formidlet gjennom folketrygden. Trøndelag kompetansesenter, 2003

Nr. 4 Nordtvedt, Trine og Øvrelid, Marit: Synlig men blir vi sett - hørt og tatt på alvor? Trøndelag kompetansesenter, 2003

Nr. 3 Hoven, Grete: Leik og leik, fru Blom En studie av AD/HD-barns leikatferd. Trøndelag kompetansesenter, 2002

Nr. 2 Hoven, Grete: Veiledning til KALA. Trøndelag kompetansesenter, 2002

Nr. 1 Skavlan, Sigvald: Throndhjems Døvstumme-Institut Program udgivet i anledning af institutets 50-aarige bestaaen. Møller kompetansesenter, 2002

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!