Hørsel – språk og kommunikasjon | www.statped.no

Hørsel – språk og kommunikasjon

I løpet av en toårsperiode har det blitt produsert en rekke artikler og tekster ved kompetansesentrene for hørsel. Et utvalg av disse er her samlet mellom to permer.
Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige feltet i dag.

Fakta og tilgjengelighet

Omslag

Kategori: Hørsel, Bøker/hefter, Læringsstrategier, Kognitive ferdigheter, Sosiale ferdigheter, Kunnskap om teknologi, Statpeds ressurser

Språk: Norsk bokmål

Pris: 400 kroner

Utgiver: Statped

Forskning og utvikling

Hansen, Aase Lyngvær, Garm, Ninna & Hjelmervik, Ellinor. (red.) (2011) Hørsel - språk og kommunikasjon. Statped skriftserie nr. 70.

Fagfeltet er i stadig utvikling, noe artiklene i boka gjenspeiler. Artiklene spenner over en rekke temaer og viser noe av fagfeltets store bredde. Artikkelforfatterne tar opp problemstillinger som er knyttet til tema hørselshemming i ulike livsfaser og på ulike arenaer.

Det hørselsfaglige feltet har alltid representert sterke tradisjoner og meningsbrytninger.

Medisinske og teknologiske nyvinninger kombinert med forskning på språk og kommunikasjon skaper i dag nye og utfordrende spenningsfelt. I hverdagen hjemme, i skole og arbeidsliv skal hørselshemmede barn og voksne møte omgivelser som har kunnskap om og innsikt i de utfordringer det medfører å ha et hørselstap. Artikkelsamlingen er et ledd i å formidle kunnskap og refleksjoner basert på kompetansen
i fagfeltet.

Boka henvender seg til alle som er interessert i å vite mer om hørselshemming og konsekvenser for språk, kommunikasjon og deltakelse i samfunnet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!