Skolelydbøker

Statped skolelydbok distribuerer og låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn De er beregnet på elever som av ulike grunner strever med å lese.

 

Skoler definerer selv hva som er læremidler, mens Statped har avgrenset tilbud om skolelydbøker til å gjelde lærebøker. 

Skolelydbøker har DAISY-format

Daisy from Statped on Vimeo.

Få godt utbytte med DAISY-lydbøker