Skolelydbøker

Statped produserer, distribuerer og låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd rettet mot elever i grunnopplæringen (1.–13. trinn) med bevegelses-, lese- eller synsvansker.

Skolelydbøker har DAISY-format

Daisy from Statped on Vimeo.

Få godt utbytte med DAISY-lydbøker