Skolelydbøker

Statped produserer, distribuerer og låner ut tilrettelagte lydbøker – lærebøker på lyd / som lydbok – rettet mot elever i grunnopplæringen (1.–13. trinn) med bevegelses-, lese- eller synsvansker.

Skoler definerer selv hva som er læremidler, mens Statped har avgrenset tilbud om skolelydbøker til å gjelde lærebøker. 

Skolelydbøker har DAISY-format

Daisy from Statped on Vimeo.

Få godt utbytte med DAISY-lydbøker

Skolelydbøker – spørsmål og svar

Utlån, bestilling, produksjon, kostnader og distribusjon.