Skolelydbok

Statped låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd rettet mot elever i grunnopplæringen (1.–13. trinn) med bevegelses-, lese- eller synsvansker. Skole, opplæringsansvarlig, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og lærebedrift kan bestille. 

Statped har ansvar for produksjon og distribusjon av lydbøkene og tar et gebyr for hvert utlån.

Lydbøkene produseres i DAISY-format. Dette gir gode muligheter for å navigere i lærestoffet.

Hvor finner du en oversikt over bøkene?

I bokdatabasen finner du en oversikt over alle bøker som er produsert. Bøkene produseres fortløpende og legges inn i databasen så snart de er leveringsklare.

Under Planlagt produksjon finner du en liste over bøker som vil bli produsert det nærmeste året.

Ønsker om innlesing av nye bøker

Du kan sende oss ønsker om produksjon av nye lærebøker, men vi kan ikke garantere at boka du ber om, blir produsert. Ønsker du å få innlest nye bøker, sender du en e-post til skolelydbok@statped.no. Ønsker kan sendes gjennom hele skoleåret.

Før du sender inn ønske om nye lærebøker, anbefaler vi at du skaffer deg en oversikt over hvilke bøker vi har produsert og hvilke bøker vi planlegger å produsere.

Kontakt oss

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på e-post skolelydbok@statped.no.

Publisert 19.04.2012
Sist oppdatert: 23.03.2015

Del med andre:

Skriv ut