Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 171 - 180 av 236 treff.

 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  ...elser. Alternativ kommunikasjon Noen barn og unge med ASF trenger opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Dette kan være en hjelp for å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...for elevar frå språklege minoritetar § 2-16. Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) OPL kap 2 Kapittel 5. Spesialundervisning § 5-1. Rett til spesialundervisning ...
 • Programmering som inkluderende læringsaktivitet

  10.08.2021 | Kapittel

  ...hørsel Hvordan tilrettelegge og gjøre programmering tilgjengelig for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon Alternative betjeningsløsninger Hvordan tilrettelegge og gjøre programmering ...
 • Autisme og inkludering i videregående opplæring

  04.07.2018 | Artikkel

  ...funksjonelt talespråk. Disse trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Opplæringsloven § 3-13 slår fast at elever, lærlinger og lærekandidater med behov for ASK har rett til å benytte denne kommunikasjonsformen ...
 • Likeverd og respekt

  15.04.2019 | Kapittel

  ...deltakarar og organisering av ASK-nettverket. Samarbeidet har vore tufta på likeverd og respekt for den andre sin kompetanse. Statped har bidratt med spisskompetanse på ASK og erfaring med nettverksarbeid ...
 • Begivenheter i 2017

  09.03.2018 | Kapittel

  ...etterutdanninger for pedagogisk-psykologisk tjeneste. I 2017 ble etterutdanning innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), spesifikke språkvansker og e-læringskurs i flerspråklighet lansert. Se mer på ...
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...ved bruk av blant annet alternativ og supplerende kommunikasjon. (Regjeringens nettsider). Hvordan personen kommuniserer hvis de verken har talespråk eller en funksjonell ASK-løsning. Det finnes flere systematiske ...
 • Statped

  01.03.2019 | Kapittel

  Statped kan bistå inn i kartlegging av barn og elever som har behov for ASK. I Statped finnes det kompetanse på bruk av ulike kartleggingsmateriell og tester som kan være relevante. Fordi Statped skal ...
 • Regionalt og statlig hjelpeapparat

  01.03.2019 | Kapittel

  ...i alle aldersgrupper. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for tildeling av hjelpemidler knyttet til ASK. I tillegg til å tildele hjelpemidler, bistår NAV Hjelpemiddelsentral kommuner, arbeidsgivere og andre ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  25.06.2019 | Artikkel

  ...verbalspråk men inkluderer også annen form for kommunikasjon. Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) vil også ha bruk for at førstespråket blir aktivisert og koblet til disse kommunikasjonsmåtene ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!