Tegnmyggen og knottene

Kjente spill i ny drakt - med tegn fra norsk tegnspråk

Tegnmyggen og knottene består av en spilleske og en egen nettside. Spillesken inneholder dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater.

Fakta og tilgjengelighet

Spillesken med alt innhold

Kategori: Hørsel, Flerspråklighet, Før skolealder, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Bokmål, Tegnspråk, Tidlig innsats, Tegnspråk, Ord- og begrepsopplæring, Tegn-til-tale, ASK

Språk: Norsk bokmål og norsk tegnspråk

Pris: 250 kroner

Utvikler: Statped

TegnMyggen og knottene – er et resultat av et pilotprosjekt der målet var å øke kunnskapen om og ferdighetene i tegnspråk hos hørende barn/elever og lærere ved barnehagen/skolen. I evalueringen av prosjektet kom det frem at det er gunstig å begynne å bruke tegn når barna er i barnehagealder, da er de særlig motiverte for å lære tegnspråk. Det viste seg også at bruk av tegn både fremmet kommunikasjon og talespråklig utvikling.

Tegnmyggen og knottene består av en spilleske og en egen nettside. Spillesken inneholder dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater – alle med tegn fra norsk tegnspråk. Les mer om spillesken.

Ved å vippe på spillkortene med bilder, kan du se hvordan tegnet utføres.

Strektegningene av tegn på plakater, lotto- og svarteperkort kan vekkes til live med appen Aurasma (mobil eller nettbrett). Ved å holde skjermen foran en strektegning får du se en video av det aktuelle tegnet. Se video og bruksanvisning under avsnitt om spillesken.

nettsiden er det tips om hvordan dere kan komme i gang med å bruke tegn i barnehagen, og linker til nyttige læringsverktøy og andre digitale ressurser.

 • TegnMyggen og knottene er et bidrag til både samspill, språktilegnelse og flerspråklighet. Barnehager som har norsk tegnspråk som et av sine språk og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at:

  • Å bruke tegn fremmer kommunikasjon og den talespråklige utviklingen.
  • Barna formidler behov og opplevelser før de har utviklet talespråk.
  • De yngste barna bruker mye tegn før ordene kommer.
  • Barna er mindre frustrerte.
  • Barna er mer oppmerksomme når voksne bruker tegn.
  • Voksne er mer bevisst blikk-kontakt, mimikk og kroppsspråk.
  • De tospråklige barna begynner å snakke norsk.
  • Barna er stolte av det nye språket de lærer seg.
  • Vi har fått et miljø der det er naturlig å bruke tegn.
  • Beskjeder gis uten at det forstyrrer andre.
 • nettsiden er det mange konkrete tips til ulike aktiviteter. Det er også informasjon om læringsverktøy egnet for å lage egne tegnressurser, som for eksempel å lage barnehagens/skolens egen digitale tegnordbok!

Relatert ressurs