Overganger

Overgang mellom barnehage, skole og voksen alder kan være en utfordring for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov.