Språk og tale

Språkvansker kan arte seg forskjellig. En person kan for eksempel ha manglende mulighet til å forstå det som blir sagt, og/eller til å uttrykke seg gjennom tale og skrift. Å miste stemmen er et annet eksempel på en talevanske. Språkvansker kan være medfødte, eller de kan oppstå som følge av sykdom eller skade i hjernen. 

Statped gir tjenester til barn, unge og voksne innenfor:

  • afasi, en språk-/talevanske etter ervervet skade i hjernen, grunnet sykdom eller traumatisk hodeskader
  • dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker) i kombinasjon med andre språkvansker
  • flerspråklighet/minoritetsspråk og språkvansker
  • leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)
  • stemmevansker, inkludert laryngektomerteog munnhuleopererte
  • spesifikke språkvansker, en utviklingsmessig vanske som innebærer problemer med språkforståelse og/eller språkproduksjon
  • taleflytvansker som stamming og/eller løpsk tale

Siste fra Språk og tale

Afasi – språkvansker etter hjerneslag

Tenk deg at du befinner deg på et sykehus i utlandet, du kan ikke språket og skjønner ikke hva helsepersonalet prøver å si til deg. Dette kan sammenliknes med situasjonen til rundt 5000 nordmenn som årlig blir rammet av hjerneslag og afasi. 

3000 barnehageansatte på skolebenken

Pedagogisk personale i Oslobarnehagene får opplæring i oppfølging av barns språkutvikling. Prosjektet er et samarbeid mellom Statped, Oslo kommune og Høyskolen i Hedmark

Flerspråklige språkvansker

Både barn med spesifikke språkvansker, og barn som er i en innlæringsfase med et nytt språk, vil streve med læring og språkbruk. Ved flerspråklighet kan det også være en utfordring å vurdere om det foreligger spesifikke vansker med språk som tilsier en spesiell tilrettelegging, eller om det er forbigående vansker i forbindelse med læring av et nytt språk.

Strukturert ordforrådsarbeid i førskolealder

Unni Espenakk, Ernst Ottem og Merethe Mørk ved Bredtvet kompetansesenter har sett på effekten av begrepsarbeid.

Observasjon av språk i barnehagen

Observasjonsverktøyet TRAS gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2-5 år.                                     

Temaredaktør: Redaksjon
Publisert 01.01.2013
Sist oppdatert: 23.04.2015

Del med andre:

Skriv ut