Til hovedinnhold
Viser 30 kurs
 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  • Dato: 12.10.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 11.09.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

 • ASK som språk – muligheter i fellesskapet.

  • Dato: 18.10.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 18.10.2023
  • Tema:
   • Syn
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  "ASK som språk – muligheter i fellesskapet!" er en digital fagdag som knyttes til læring, utvikling og deltagelse i et inkluderende fellesskap for barn og elever med behov for ASK. Den røde tråden gjennom fagdagen er hvordan og hvorfor ASK må forstås som språk for de som har behov for det. 
 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  • Dato: 18.10.2023
  • Sted: Laksevåg
  • Påmeldingsfrist: 03.10.2023
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Engasjerende skoledager for elever med dyp og alvorlig utviklingshemming

  • Dato: 19.10.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 19.10.2023
  • Tema:
   • Syn
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Deltakelse og aktivitet i skolen for elever med dyp og alvorlig utviklingshemming og multifunksjonshemming.

  Fagdagen er åpen for alle; ledelse og ansatte i skoler, PP-tjeneste, ansatte i helsetjenester, foresatte, ergoterapeuter mfl» 

  Konferansen er gratis og streames via statped.no. Det kreves ingen påmelding, kun en kort registrering når du klikker deg inn på webinarlenken

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  • Dato: 19.10.2023
  • Sted: Bergen
  • Påmeldingsfrist: 07.09.2023
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 43 - 2023

  • Dato: 23.10.2023
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 09.10.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Tilrettelegging av prøver og eksamen - vgo

  • Dato: 24.10.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 24.10.2023
  • Tema:
   • Hørsel
   • Tegnspråk
  Digitalt kurs for pedagoger med elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring, om tilrettelegging av prøver og eksamen. 
 • Barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet i barnehage

  • Dato: 25.10.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 01.10.2023
  • Tema:
   • Syn
  Fysisk kurs om pedagogisk tilrettelegging for barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet. 

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Oslo

  • Dato: 25.10.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 18.10.2023
  • Tema:
   • Syn
  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Trondheim 26. oktober.

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Trondheim

  • Dato: 26.10.2023
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 18.10.2023
  • Tema:
   • Syn
  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Oslo 25. oktober.

 • Overganger i videregående for elever med nedsatt hørsel

  • Dato: 26.10.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 26.10.2023
  • Tema:
   • Hørsel
  Digitalt kurs

  Elever møter ulike former for overganger gjennom sitt skoleløp. For elever med nedsatt hørsel, kan disse være spesielt utfordrende.

 • Seminar om læremidler til blinde/sterkt svaksynte

  • Dato: 30.10.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 10.10.2023
  • Tema:
   • Syn
  Lurer du på hva Statped utvikler og tilrettelegger av læremidler for blinde/sterkt svaksynte elever? Det vil du få vite på vårt læremiddelseminar. 
 • Elevkurs elever 4. tr. med nedsatt hørsel og foresatte

  • Dato: 31.10.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 26.09.2023
  • Tema:
   • Hørsel
  Statped arrangerer et nasjonalt elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel. 
 • Kurs for elever på 3. og 4.trinn som bruker punktskrift

  • Dato: 31.10.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 01.09.2023
  • Tema:
   • Syn
  Foresatte og elever skal sammen og hver for seg ha læringsaktiviteter innenfor punktskrift og mobilitet.

   

 • Elevkurs elever 7. tr. med nedsatt hørsel og foresatte

  • Dato: 02.11.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 17.09.2023
  • Tema:
   • Hørsel
  Statped arrangerer et nasjonalt elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel. 
 • Kurs for elever på 5.-7.trinn som bruker punktskrift

  • Dato: 02.11.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 01.09.2023
  • Tema:
   • Syn
  Foresatte og elever skal sammen og hver for seg ha læringsaktiviteter innenfor punktskrift og mobilitet.

   

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 45/2023

  • Dato: 06.11.2023
  • Sted: Bergen
  • Påmeldingsfrist: 09.10.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging

 • Kurs for elever på 8 - 10 trinn som bruker punktskrift

  • Dato: 07.11.2023
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 15.09.2023
  • Tema:
   • Syn
  Det overordnede pedagogiske formålet med elevkurset er å være en arena der elever og foresatte får jobbe med ulike kompenserende ferdigheter som elevene må kunne for å få et godt utbytte av opplæringen.

   

   

 • Brukerkonferanse 2023

  • Dato: 08.11.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 18.09.2023
  Konferansen er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjonene og er en årlig konferanse for representanter i Statpeds nasjonale brukerråd, de faglige brukerrådene, ungdomsråd og andre representanter fra brukerorganisasjonene. Konferansen er åpen for andre samarbeidspartnere og øvrige interesserte.
 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  • Dato: 08.11.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.10.2023
  • Tema:
   • Hørsel
  Webinaret er for deg som underviser elever med hørselstap i grunnskolen. Webinaret tar for seg det psykososiale aspektet ved å ha et hørselstap, tilrettelegging av klasserom og undervisning, og bruk av digitale flater.
 • Afasidagene 2023

  • Dato: 09.11.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 19.10.2023
  • Tema:
   • Ervervet hjerneskade
   • Afasi
  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2023 avholdes både fysisk på Hovseter og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

  Kurset er gratis, men det er et begrenset antall plasser for fysisk deltagelse på Hovseter. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder. 

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 47/2023

  • Dato: 20.11.2023
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 23.10.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 47 - 2023

  • Dato: 20.11.2023
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 06.11.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Synsnedsettelser og sosial deltakelse på barnetrinnet

  • Dato: 21.11.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 07.11.2023
  • Tema:
   • Syn
  Dette er et digitalt erfaringsseminar for pedagogisk personale til elever på 1.-7. trinn som bruker punktskrift. Temaet er sosial deltakelse. Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god inkluderingspraksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg fra Statped. 
 • Synsnedsettelser og sosial deltakelse for ungdom/voksne

  • Dato: 23.11.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 07.11.2023
  • Tema:
   • Syn
  Dette er et digitalt erfaringsseminar for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift på 8.-10. trinn, videregående skole og i voksenopplæring. Temaet for seminaret er sosial inkludering og deltakelse. Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god praksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg fra Statped. 
 • Ervervet hjerneskade og pedagogisk tilrettelegging

  • Dato: 01.12.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 15.11.2023
  • Tema:
   • Ervervet hjerneskade
  Fagdagen omhandler ulike former for ervervet hjernskade, utfall og spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole. Fagdagen vil også ta for seg eksempler på god, tverrfaglig samhandling i laget rundt barnet med erververt hjerneskade. 

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 49/2023

  • Dato: 04.12.2023
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 06.11.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset bygger på trinn 1.

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  • Dato: 07.12.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 07.11.2023
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  • Dato: 11.12.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 13.11.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden begge dager er kl. 09:00-15:00.

   

 • Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2023/2024)

  • Dato: 01.05.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Dette er et digitalt kurs. Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. mai 2023 og 31.05.2024. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar.