Om Statped

Statped er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner.

Vi samarbeider for å sikre god og tilpasset opplæring for alle. Vi tilbyr kompetanseheving i barnehager og skoler og bistand i enkeltsaker. Vår viktigste samarbeidspart er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Statped i ny stortingsmelding

- Statped videreføres, men meldingen medfører endringer for organisasjonen, sier Tone Mørk, Statpeds direktør. 

Statped digitaliseres

– Digitalisering av offentlig sektor bidrar til både kvalitet og tilgjengelighet. Det kan bety bedret kvalitet og bidra til å kompensere for geografiske avstander, sier Tone Mørk, Statpeds direktør. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!