Om Statped | www.statped.no

Om Statped

Statped er ei statleg støtteteneste for kommunar og fylkeskommunar. Vi er direkte underlagd Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormåla for barnehagen og grunnopplæringa blir nådd.

Statped har fått nytt mandat

Statped skal spisses og skal støtte kommunene på små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker.

Eitt Statped for heile Noreg

Frå 1. mai 2022 er Statped blitt éin landsdekkande etat. Bli kjend med Statpeds nye organisering. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!