Om Statped

Statped er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner.

Vi samarbeider for å sikre god og tilpasset opplæring for alle. Vi tilbyr kompetanseheving i barnehager og skoler og bistand i enkeltsaker. Vår viktigste samarbeidspart er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Statped I DAG

Vi peker på gevinstene ved å ha spisskompetansen på det
spesialpedagogiske feltet samlet i én nasjonal etat.

Les mer (PDF)

Statped digitaliseres

– Digitalisering av offentlig sektor bidrar til både kvalitet og tilgjengelighet. Det kan bety bedret kvalitet og bidra til å kompensere for geografiske avstander, sier Tone Mørk, Statpeds direktør.