Om Statped | www.statped.no

Om Statped

Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste som

  • støtter grunnopplæring i kommuner og fylkeskommuner for barn, unge og voksne med særskilte behov 
  • gir tjenester på små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker
  • sprer kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og inkludering knyttet til spesialpedagogikk

Statped får nytt mandat

Statped skal spisses og skal støtte kommunene på små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker.

Statped spisses i nytt mandat

– Vi skal gjøre alt vi kan for å imøtekomme behovene til våre samarbeidsparter og brukere, sier direktør for Statped Annemarie Bechmann Hansen.

Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

Statped bidrar i Stimulab-prosjektet «Alvorlig sykt barn», én av 7 livshendelser som er listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor.

Regjeringens ambisjon er at: "Ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes behov». Det er nemlig slik at alvorlig syke barn og deres foreldre ofte ender opp som kasteballer i systemet, og de må selv orientere seg i det offentlige helse- og omsorgssystemet.

Statped, representert med Lise Kristoffersen i styringsgruppen, er en svært viktig aktør i innsiktsarbeidet som nå ledes av Helsedirektoratet. Andre virksomheter som er med er Direktoratet for e-helse, Utdanningsdirektoratet, KS, NAV og Flekkefjord kommune – i tillegg til en rekke leverandører.

Les mer om proskjektet Livshendelsen - Alvorlig sykt barn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!