Om Statped

Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste som

  • støtter grunnopplæring i kommuner og fylkeskommuner for barn, unge og voksne med særskilte behov 
  • gir tjenester på små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker
  • sprer kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og inkludering knyttet til spesialpedagogikk

Statped i ny stortingsmelding

- Statped videreføres, men meldingen medfører endringer for organisasjonen, sier Tone Mørk, Statpeds direktør. 

Statped digitaliseres

– Digitalisering av offentlig sektor bidrar til både kvalitet og tilgjengelighet. Det kan bety bedret kvalitet og bidra til å kompensere for geografiske avstander, sier Tone Mørk, Statpeds direktør. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!