Afasidagene 2019

21.–22. november 2019 i Oslo
Delta på video fra Statpeds lokaler i Trondheim, Bergen, Bodø, Tromsø, Kristiansand og Alta

Statped arrangerer årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning, og til å utveksle erfaringer med andre logopeder som arbeider i afasifeltet.

Målgruppe er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med afasi – praktikere, men også forskere.