Begynne i barnehage og skole | www.statped.no

Begynne i barnehage og skole

Skolestart og overganger kan være sårbare for barn med særskilte opplæringsbehov. Derfor må de planlegges. Det gjelder både skolestart, overgang til ny barnehage/skole eller overgang til ungdomstrinn, videregående eller ut i arbeidslivet. Her har vi samlet noen ressurser som kan være nyttige.

Overganger

Overganger mellom barnehage og skole og mellom ulike skoleslag kan være krevende. En god overgang kan være avgjørende for at barn med særskilte opplæringsbehov får en positiv start. Her finner du fagstoff om overganger innenfor våre vanskeområder.

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) er en egen avdeling i Statped som gir landsdekkende tjenester tilpasset samiskspråklige barn, unge og voksne med særskilte behov.

Læringsressurser

Her kan du søke og filtrere for å finne ulike læringsressurser for tilrettelegging av utvikling og læring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. 

Skolelydbok

Statpeds skolelydbøker er for elever som av ulike grunner strever med å lese. Se hvem som kan låne. Skoler, elever med lånerett og lærere kan låne skolelydbøker gratis.

Læremidler for blinde og sterkt svaksynte

På denne siden får du oversikt over læringsressurser til blinde og sterkt svaksynte barn og elever. Du finner tilrettelagte lærebøker, materiell og læremidler. Ressursene kan bestilles og/eller lastes ned.

Ressurs for hørselshemmede

På Erher.no finner du læremidler for å undervise hørselshemmede barn, unge og voksne. Ressursene er fordelt på barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du eksempler på erfaringer, metodikk og digitale verktøy.

Spesialpedagogisk innsats for ukrainske flyktningbarn

Statped jobber med å forsterke spesialpedagogisk støtte til kommunene, som skal bosette flyktninger fra Ukraina. Her finner du noen tips.

Mollies skolestart

I halvannet år har laget rundt Mollie (6) forberedt skolestarten for jenta som er født blind. For barn med spesielle behov betyr skolestart langt mer enn å kjøpe ny skolesekk. Les om hvordan barnehage, skole, PPT og foreldre i tett samarbeid med Statped, har forberedt en sårbar overgang grundig.

Slik jobber laget rundt Jacob

Jacob går i Lillebjørn barnehage og skal begynne på skolen. Vi laget en liten animasjonsfilm om hvordan laget rundt jobber og forbereder overgang til skolen - og hvordan de får hjelp av Statped.

Forebygge skolefravær

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme har ofte komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. På denne tema siden kan du lese mer om skolefravær.

Programmering for barn med særskilte behov

Med riktig tilrettelegging kan programmeringen fungere på alle nivåer og tilpasses ulike behov. Alle elever kan derfor programmere, om de får delta på sine premisser. På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Vi har alle behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. For noen er det helt avgjørende i hverdagen og læringssituasjoner.
På denne temasiden kan du lese om behov og tilretteleggelser med spesiell vekt på muligheter ulike digitale verktøy kan bidra med.

Digital lese- og skrivestøtte

Med god tilrettelegging og pedagogisk bruk av teknologi kan elever tilegne seg og formidle kunnskap på en likeverdig måte. PÅ denne temasiden finner du informasjon og tips til pedagogisk bruk av teknologi for elever med lese- og skrivevansker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!