Til hovedinnhold

Diamanten skole for elever med døvblindhet

Søknader

Søknad til Diamanten skole

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunene sender søknad til Diamanten skole for elever med døvblindhet. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges søknaden om skoleplass.

Søknadsskjemaer

  • Fyll ut på PC med docx
  • Skriv ut og fyll ut for hånd med pdf

Utfylt søknadskjema sender med post til:

Statped postmottak, Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND

Side 4 av 5

Heltidsopplæring

Bokmål: docx pdf

Nynorsk: docx pdf

SFO/AKS/ Særskilt tilsyn

Bokmål: docx pdf

Nynorsk: docx pdf