Spesialpedagogikk | www.statped.no

Spesialpedagogikk

Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse

Spesialpedagogikk er å forstå og legge til rette for læring og utvikling når barn, unge og voksne har utfordringer med å sanse, kommunisere og lære.

Spesialpedagogiske temaer

Tidlig innsats

Tidlig innsats er å møte spesialpedagogiske utfordringer så tidlig som mulig, enten de oppstår i førskolealder eller senere i livet.

Inkludering

Inkludering er å høre til og ta del i læringsfellesskap for alle i barnehage, skole og arbeidsliv.

Tilrettelegging

Tilrettelegging er å tilpasse opplæring til særskilte behov, så alle får samme mulighet til å utvikle seg og lære. 

Overganger

Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoler må sikre en god start for barn og elever med særskilte opplæringsbehov.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering for barn og elever med særskilte behov. 

Skolefravær

Skolefravær kan forebygges ved å tilrettelegge for elever som har utfordringer med å ta del i opplæringen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!