Fagområder

Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse på mange fagområder. 

Les StatpedMagasinet

Statpeds magasin om inkluderende opplæring er en veiviser til spesialpedagogisk kompetanse. 

Hør podkast om aktuell spesialpedagogikk

Møt barn og unge med ulike vansker, foreldre og lærere. Fagpersoner fra Statped og andre fagmiljøer kommenterer.