Til hovedinnhold

Bruk av statped.no

Kildeføring

Nettsider fra Statped som offentlig etat har som hovedregel ikke en navngitt forfatter.

Du er ikke avhengig av å kjenne til og oppgi en navngitt forfatter for å oppføre en nettside som kilde i akademiske tekster. Slik gjør du det i ulike akademiske referansestiler:

APA

I tekst

(Statped, [år])

I litteratur-/referanseliste

Statped.([år, dato. måned]). [Overskrift på nettside]. Hentet [dato, år] fra [URL].

APA tilpasset fotnoter

I tekst

Statped [år]

I litteratur-/referanseliste

Statped.([år, dato. måned]). [Overskrift på nettside]. Hentet [dato. måned år] fra [URL].

Chicago 16th A (fotnoter)

I tekst

[...] jfr. statped.no[kildenummer i litteratur-/referanseliste].

I litteratur-/referanseliste

[kildenummer i litteratur-/referanseliste] statped.no, "[Overskrift på nettside]." [dato slik: xx.xx.xxxx]. URL

I EndNote (legges inn som "Web page")

statped.no, [år], [Overskrift på nettside], Hentet [dato. måned år] fra [URL]

Chicago forfatter–år

I tekst

(statped.no [år])

I litteratur-/referanseliste

statped.no. [år]. «[Overskrift på nettside].» Oppdatert [dato. måned, år]. [URL]

Harvard

I tekst

(Statped, [år])

Statped ([år]) [...]

I litteratur-/referanseliste

Statped ([år]) [Overskrift på nettside]. Tilgjengelig fra: [URL] (Hentet: [dato. måned år])

IEEE (forslag)

I tekst

[kildenummer i litteratur-/referanseliste]

I litteratur-/referanseliste

[kildenummer i litteratur-/referanseliste] statped.no, [Overskrift på nettside], [år] hentet fra: [URL]. Lastet ned: [dato slik: xx.xx.xxxx).

I EndNote (legges inn som "Web page")

statped.no, [år], [Overskrift på nettside], [nedlastingsdato slik: xx.xx.xxxx], Online, [URL]

MLA

I tekst

På nettsiden «[Overskrift på nettside]» sier Statped at [...]

I litteraur-/referanseliste

«[Overskrift på nettside]». statped.no. Statped. [år]. Oppdatert [dato. måned år].<[URL]> [dato. måned år].

Vancouver

I tekst

På nettstedet til Statped ([kildenummer i litteratur-/referanseliste]) står det at [...]

I litteraur-/referanseliste

[kildenummer i litteratur-/referanseliste]. Statped [Internett]. [Sted]: Statped; [år] [hentet [år-måned-dato]]. Tilgjengelig fra: [URL]

Side 5 av 5