Til hovedinnhold

Bruk av statped.no

Kildeføring

Nettsider frå Statped som offentleg etat har som hovudregel ikkje ein namngitt forfatter.

Du er ikkje avhengig av å kjenne til og oppgi ein namngitt forfatter for å føre opp ei nettside som kjelde i akademiske tekstar. Slik gjer du det i ulike akademiske referansestilar:

APA

I tekst

(Statped, [år])

I litteratur-/referanseliste

Statped.([år, dato. månad]). [Overskrift på nettside]. Henta [dato, år] frå [URL].

APA tilpassa fotnoter

I tekst

Statped [år]

I litteratur-/referanseliste

Statped.([år, dato. månad]). [Overskrift på nettside]. Henta [dato. månad år] frå [URL].

Chicago 16th A (fotnoter)

I tekst

[...] jfr. statped.no[kjeldenummer i litteratur-/referanseliste].

I litteratur-/referanseliste

[kjeldenummer i litteratur-/referanseliste] statped.no, "[Overskrift på nettside]." [dato slik: xx.xx.xxxx]. URL

I EndNote (legg inn som "Web page")

statped.no, [år], [Overskrift på nettside], Henta [dato. månad år] frå [URL]

Chicago forfattar–år

I tekst

(statped.no [år])

I litteratur-/referanseliste

statped.no. [år]. «[Overskrift på nettside].» Oppdatert [dato. månad, år]. [URL]

Harvard

I tekst

(Statped, [år])

Statped ([år]) [...]

I litteratur-/referanseliste

Statped ([år]) [Overskrift på nettside]. Tilgjengeleg frå: [URL] (Henta: [dato. månad år])

IEEE (forslag)

I tekst

[kjeldenummer i litteratur-/referanseliste]

I litteratur-/referanseliste

[kjeldenummer i litteratur-/referanseliste] statped.no, [Overskrift på nettside], [år] henta frå: [URL]. Lasta ned: [dato slik: xx.xx.xxxx).

I EndNote (legg inn som "Web page")

statped.no, [år], [Overskrift på nettside], [nedlastingsdato slik: xx.xx.xxxx], Online, [URL]

MLA

I tekst

På nettsida «[Overskrift på nettside]» seier Statped at [...]

I litteraur-/referanseliste

«[Overskrift på nettside]». statped.no. Statped. [år]. Oppdatert [dato. månad år].<[URL]> [dato. månad år].

Vancouver

I tekst

På nettstaden til Statped ([kjeldenummer i litteratur-/referanseliste]) står det at [...]

I litteraur-/referanseliste

[kjeldenummer i litteratur-/referanseliste]. Statped [Internett]. [Stad]: Statped; [år] [henta [år-månad-dato]]. Tilgjengeleg frå: [URL]

Side 5 av 5