Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Statped anvender kunnskap fra forskning og praktisk erfaring.

Dette innebærer å fremstille nye produkter og tjenester med betydning for Statpeds fagområder og tjenesteutøvelse.